خصوصی

بیاتِ زند

۰

حدیث عشق – به یاد استاد لطف‌الله مجد

۱

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۲

غلام چشم – محمدرضا شجریان (پالایش یافته از آلبوم دلشدگان)

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۱

عهد و پیمان – اجرای خصوصی ادیب خوانساری و مهدی خالدی

۱

مرکب‌خوانی – همایون شجریان، برادران پورناظری و رضایی‌نیا

۶

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

۶

ترجیع‌بند خوانی – سید جواد ذبیحی

۰

خاطره – اجرای خصوصی حسین علیشاپور، محمد آدینه و پدرام بلورچی

۲

خدمت جانان – اجرای خصوصی جلیل شهناز، درویش حسن خراباتی و حسین تهرانی

۵

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

کانال تـلـگرام خصـوصـی