برچسب: بهروز جمالی

۱ Comment

کنسرت تصویری کیهان کلهر و بهروز جمالی در دانشگاه کارنگی ملن پیتزبرگ پنسیلوانیا

  کنسرت کیهان کلهر و بهروز جمالی در کانون موسیقی ایران در دانشگاه کارنگی ملن پیتزبرگ پنسیلوانیا شنبه ۲۴ اردیبهشت…

۲ Comments

بداهه نوازی کیهان کلهر و بهروز جمالی – فروردین ۹۸

فستیوال موسیقی بیگ اییرز(گوش های بزرگ) ناکسویل آمریکا فروردین ۱۳۹۸  دونوازی کمانچه و تنبک کیهان کلهر و بهروز جمالی  …

۱ Comment

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت سالن مِیِر

   

۰ Comment

کیهان کلهر و بهروز جمالی – کنسرت تورنتو ۲۱ آوریل ۲۰۱۲

۰ Comment

کیهان کلهر و بهروز جمالی – تصویری