خصوصی

داریوش پیرنیاکان

۱

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۷

محمدرضا شجریان و گروه آوا – کنسرت سنندج ۱۳۷۷

۵

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۱۰

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

۲

محمدرضا شجریان – پیام نسیم اجرای لوزان سوئیس

۱

کنسرت تصویری پیام نسیم – استاد شجریان

۱

استاد شجریان – کنسرت تصویری یاد ایام

۰

استاد شجریان – کنسرت تصویری دل مجنون

۱۰

نوبت عاشقی – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

کانال تـلـگرام خصـوصـی