خصوصی

داریوش پیرنیاکان

۹

کنسرت تصویری دل مجنون – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

۰

گفت‌وگو با داریوش پیرنیاکان در برنامه‌ی به عبارت دیگر

۰

گفتگوی بی‌بی‌سی فارسی با داریوش پیرنیاکان

۲

کنسرت تبریز داریوش پیرنیاکان و سیامک بنایی – تصویری

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

کنسرت تصویری یاد ایام در نمایشگاه تهران – محمدرضا شجریان و گروه آوا

۸

محمدرضا شجریان و گروه آوا – کنسرت سنندج ۱۳۷۷

۱۴

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۱۳

آذرخش – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۱۸

کنسرت تصویری بزرگداشت حافظ – شجریان با تار نوازی پیرنیاکان

۳

محمدرضا شجریان – پیام نسیم اجرای لوزان سوئیس

۳

کنسرت تصویری پیام نسیم – شجریان، پیرنیاکان، عندلیبی و اعیان

کانال تـلـگرام خصـوصـی