خصوصی

اصفهان

۲

کنسرت موسیقی پارسی – لطفی، علیزاده، عمومی و قوی‌حلم

۱

گشایش خانه هنرمندان اصفهان – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۱

باده‌ی لعل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهداد بابایی

۱

نغمه اصفهان، دستگاه راست‌پنجگاه – کامبیز روشن‌روان، محمدرضا شجریان (۱۳۵۴) – از مجموعه صدا برای نوجوانان

۰

کنسرت تصویری رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی

۰

کنسرت رادیو ملی ایتالیا – محمد معتمدی و گروه دوستی – ۲۳ دی ۱۳۹۵

۶

تقدیم به او که نماند – اجراهایی از منصور نریمان

۰

ارباب پرده‌ها – بداهه‌نوازی حسین علیزاده و حمید قنبری

۱

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

۵

گوهر یک‌دانه – اجرای خصوصی ناظری، بهاری و ظریف

۱

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱۰)

۰

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۹)

کانال تـلـگرام خصـوصـی