خصوصی

فرامرز پایور

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

مجموعه تکنوازی و دو نوازی – اسماعیلی، ظریف، عبادی و پایور

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

۱۳

شهناز و شهیدی در برنامه‌ی مضراب

۱۲

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۰

حدیث عشق – فرامرز پایور و محمدرضا شجریان | موسیقی ایرانی

۶

چند اثر قدیمی – پایور و شجریان و بهاری و …

۲

حسن عشق – اجرای خصوصی شجریان، شهناز و پایور

۲

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی