خصوصی

فرامرز پایور

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۱

مجموعه تکنوازی و دو نوازی – اسماعیلی، ظریف، عبادی و پایور

۲

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

۱۳

شهناز و شهیدی در برنامه‌ی مضراب

۱۱

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۰

حدیث عشق – استادان پایور و شجریان | موسیقی ایرانی

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص
۲

شب هجران – اجرای خصوصی استادان پایور، یاحقی و شجریان – ناقص

پایور و شجریان و بهاری و …
۶

پایور و شجریان و بهاری و …

۲

اجرای خصوصی شجریان با شهناز و پایور – حسن عشق

۱

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان با یاحقی و پایور

کانال تـلـگرام خصـوصـی