خصوصی

حسن کسایی

۱۱

بهار من – مجموعه ساز و آوازهای تاج اصفهانی

۰

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی

۴

نوای نی – محمدرضا شجریان، جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

دوبیتی‌های باباطاهر – اجرای خصوصی غلامرضا دادبه و حسن کسایی

۴

درگذشت همسر استاد عبادی – استادان خوانساری، کسایی، عبادی و محمدرضا شجریان

۴

اسیران قفس – اجرای خصوصی کسایی، شجریان و مشکاتیان

۰

غوغای دل – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۱۰

سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

۱

تاج – اجرای خصوصی تاج اصفهانی و حسن کسایی

۵

مسند خورشید – اجرای خصوصی شجریان، موسوی، کسایی، شاهزیدی و رضا کسایی

۵

آیینه مهر آیین – اجرای خصوصی شجریان و کسایی در خانه موسوی

۰

خرمن عمر – اجرای خصوصی شجریان با کسایی و شهناز و فرهنگفر

کانال تـلـگرام خصـوصـی