برچسب: حسن ناهید

۰ Comment

خسرو خوبان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، معروفی، خرم،‌ شریف، ناهید و افتتاح

اجرایی خصوصی در دشتی(البته ممکن است این اثر اجرایی در برنامه‌ی شما و رادیو باشد) آواز: محمدرضا شجریانسه‌تار:‌ احمد عبادیپیانو:‌…

۸ Comments

کنسرت تصویری وطن من – ایرج بسطامی، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۲ Comments

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

 

۱۱ Comments

لطفی و گروه خانقاه نعمت‌اللهی – دانشگاه جرج واشنگتن (تصویری و صوتی)

 

۱۳ Comments

ققنوس – کنسرت ۸۶ مشکاتیان، نوربخش و گروه عارف

۱۲ Comments

یوسف گم‌گشته – محمدرضا شجریان و گروه پایور

۶ Comments

کوی باده فروشان – اجرای خصوصی شجریان، عبادی، ناهید، شریف، یاحقی و محجوبی

۰ Comment

کنسرت تصویری جشن هنر شیراز ۱۳۴۹ – شجریان و گروه مجد

 

۳ Comments

ای حریفان – شهرام ناظری و گروه سماعی

   

۲ Comments

جشن هنر شیراز ۵۰ – شجریان، بهاری، بیگجه‌خانی – تصویری