خصوصی

هـ. الف. سایه

۱

در جستجوی خورشید – مستندی درباره‌ی سیاوش کسرایی

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

۸

سیمین بهبهانی – مجموعه مصاحبه‌ها و مستندها

۰

مراسم شب شعر و موسیقی با هـ. الف. سایه

۵

مستند گلهای ماندگار – برنامه نوروز BBC – مسعود بهنود

کانال تـلـگرام خصـوصـی