خصوصی

جلال ذوالفنون

۱۳

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۲

باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون

۵

هم‌دلی – شهرام ناظری و گروه شمس

۴

کنسرت تصویری آتش در نیستان – ناظری و ذوالفنون

۴

مخالفت – اجرای خصوصی استادان شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

رضوی سروستانی و جلال ذوالفنون – ماهور

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۰

اجرای خصوصی شجریان با ذوالفنون و موسوی – دُرد نوش – ۱۳ تیر ۵۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی