خصوصی

جلال ذوالفنون

۱

گشایش خانه هنرمندان اصفهان – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۱۵

کیمیای مهر – محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون (بزرگداشت حافظ)

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۲

باد صبا می‌آید – شهرام ناظری و جلال ذوالفنون

۵

هم‌دلی – شهرام ناظری و گروه شمس

۴

کنسرت تصویری آتش در نیستان – ناظری و ذوالفنون

۴

مخالفت – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

۰

رضوی سروستانی و جلال ذوالفنون – ماهور

۲

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

۰

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

کانال تـلـگرام خصـوصـی