خصوصی

جلیل شهناز

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

رسم دلبری – اجرای خصوصی مظفر شفیعی و جلیل شهناز

۱

فرازستان معنا (۴) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۳) – بداهه‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۲) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

فرازستان معنا (۱) – تک‌نوازی‌های جلیل شهناز

۰

جشن ۳۷ سالگی رادیو – جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و ارکستر

۰

طبیب عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۴

زلف دلکش – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۰

محمدرضا شجریان و ارکستر ملی ایران – بزرگداشت جلیل شهناز و علی تجویدی در تالار وحدت

۰

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

۰

گل‌های رادیو – شاخه گل ۱۹۸

کانال تـلـگرام خصـوصـی