برچسب: جلیل شهناز

۱ Comment

چه شورها ، به یاد اکبرخان نوروزی – جلیل شهناز و امیرناصر افتتاح

   

۲ Comments

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۱ Comment

نغمه‌ی دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

دل سودایی – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

 

۰ Comment

یار آشنای ما – اجرای خصوصی شهناز، شاهزیدی و قدسی

 

۲ Comments

اکبر گلپایگانی – سالگرد رادیو ایران سال ۱۳۵۵

 

۲ Comments

کنسرت تصویری اساتید موسیقی ایران و شهرام ناظری

 

۰ Comment

آتش دل – تاج اصفهانی، شهناز، کسایی و افتتاح