خصوصی

خصوصی

۱۱

سودای عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، جمشید عندلیبی، رامین ذوالفنون و همایون شجریان

۰

نقاب ماه – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و اصغر بهزادی

۰

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

۰

نغماتی در ماهور – اجرای خصوصی جلیل شهناز و حسن کسایی

۰

رسم دلبری – اجرای خصوصی مظفر شفیعی و جلیل شهناز

۱

راه خرابات – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۰

راز سر به مهر – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حسین جباری‌فرد – تصویری

۴

غبار غم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حبیب‌الله بدیعی

۵

رند عافیت‌سوز – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی در نوا مرکب‌خوانی

۴

آرزوی دیدار – اجرای خصوصی ابوالحسن صبا، علی تجویدی و علی مستوفیان در سه‌گاه

۰

طبیب عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

۸

یاد یار و دیار – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حبیب‌الله بدیعی و جهانگیر ملک

کانال تـلـگرام خصـوصـی