خصوصی

خصوصی

۰

نقش تمنا – عبدالحسین‌خان برازنده، حسن کسایی و کریم سماوی

۰

کنسرت خصوصی، بداهه‌نوازی ماهور مرکب – بابک راحتی و یوحنا علوی

۰

آن من – کنسرت خصوصی پویان بیگلر و سینا خشک‌بیجاری

۰

هویت – اجرای خصوصی هادی آذرپیرا و وحید ربیع‌پور – سه‌گاه

۰

مژده‌ی وصل – اجرای خصوصی ایرج، محمد موسوی و منوچهر همایون‌پور

۰

به یاد قلندر – امیررضا باقری – اجرای خصوصی در بیات اصفهان

۱

در رحمت – اجرای خصوصی علی‌اصغر شاهزیدی، جلیل شهناز و حسن کسایی

۵

اجرای خصوصی تصویری در دولت‌آباد اصفهان – ایرج، سید رضا طباطبایی و محمد معتمدی

۶

آزرده دل – اجرای خصوصی علیرضا افتخاری و محمد موسوی

۴

ساقی – اجرای خصوصی عالیم قاسم‌اُف در دشتی

۶

ماه نو – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و بهزاد رواقی – تصویری و صوتی

۱۹

آذرستون – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی – پالایش یافته

کانال تـلـگرام خصـوصـی