خصوصی

اشعار

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۸

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

۱

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۶

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

۴

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

۵

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

۵

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی

۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

۱۰

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی

۱۲

این آسمان غم‌زده – دو نوازی سه‌تار علیزاده و لطفی

۸

پیمانه می – محمدرضا لطفی – بیات زند

۲

موزیک ویدیو آرایش غلیظ – همایون شجریان و سهراب پورناظری

کانال تـلـگرام خصـوصـی