برچسب: اشعار

نسیم سحر – اجرای خصوصی جلیل شهناز، محمدرضا شجریان و جمشید محبی

 

۴ Comments

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۷ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

   

۰ Comment

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

   

۸ Comments

ارباب حاجت – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی و فرهنگ‌فر

 

۵ Comments

کنسرت افشاری – محمدرضا شجریان، پرویز مشکاتیان و گروه عارف

۷ Comments

جام جم – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمد موسوی

 

۴ Comments

نوربخش، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری سال ۷۸ کرمانشاه

 

۵ Comments

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

 

۷ Comments

بیان شوق – اجرای خصوصی – محمدرضا لطفی

 

۲ Comments

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

 

۱۰ Comments

میخانه و می – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان و موسوی