خصوصی

اشعار

۸

آتش عشق – اجرای خصوصی حسین قوامی و محمود تاجبخش

۸

آرزو – اجرای خصوصی افتخاری، شهناز و محبی

۱۴

کنسرت کامکارها در لندن (فارسی) – پخش شده از BBCفارسی

۶

شعرهای شاملو – اسفندیار منفردزاده و احمد شاملو

۸

کنسرت علیرضا قربانی در سالن تن هاله ۶ مهر ۹۳ – تصویری

۸

اشعار کنسرت سرگشتگان عشق – محمدرضا شجریان و گروه شهناز

۲

حسین علیشاپور و گروه هم‌نوازن کلهر، کنسرت قونیه ۵ مهر ۹۳ – تصویری

۱۰

بخش اول کنسرت عمارت مسعودیه – علیزاده، معتمدی و گروه هم‌آوایان

۷

افشار – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

۱

کنسرت قصیده – معتمدی و ترمندیتا (پخش شده از BBCفارسی)

۲۲

سرای بی‌کسی – محمدرضا لطفی | بداهه‌نوازی سه‌تار

۰

کنسرت گروه ادیب – محمد معتمدی و هادی آذرپیرا – ۱۳ تیر ۹۲

کانال تـلـگرام خصـوصـی