خصوصی

مجید درخشانی

۱۴

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن – دستگاه سه‌گاه

۵

روز وصل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و مجید درخشانی

۰

شراب عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، مجید درخشانی و جمشید محبی

۲

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

۷

چاووش ۳ – علیزاده، لطفی، ناظری و گروه شیدا

۱۹

لطفی، چهار فصل – مستند پخش شده از برنامه آپارات

۰

غم و شادی در موسیقى ایرانی – مصاحبه‌ای با درخشانی و فرج‌پوری

۲

چاووش ۷ – شجریان، ناظری و گروه شیدا و عارف

۲

لطفی، درخشانی، فرهنگ‌فر – فیلمی از چند اجرای خصوصی

۱

بچّه‌ها بهار – حسین علیزاده و مجید درخشانی

۰

کنسرت تصویری محمد معتمدی ، مجید درخشانی و گروه بامداد

۰

الاتیتی – موسیقی گیلان

کانال تـلـگرام خصـوصـی