خصوصی

محمدعلی کیانی‌نژاد

۳

سماع درد؛ روایت هوشنگ ابتهاج بر اجرای نوا

۱۵

انتظار – محمدرضا شجریان و محمدعلی کیانی‌نژاد

۲

عاشقانه – اجرای خصوصی داریوش طلایی و محمدعلی کیانی‌نژاد

۴

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

۰

ملک مسعودی و کیانی‌نژاد – اجرای خصوصی (دشتی)‌

کانال تـلـگرام خصـوصـی