خصوصی

محمدرضا لطفی

۰

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

۴

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

۰

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

۰

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

۷

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

۴

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

۰

گفتگوی مجله‌ی فردای ایران با محمدرضا لطفی – آذر ۱۳۶۰

۲

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

۴

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف

۴

باغبان حرامت باد – محمدرضا شجریان و گروه حفظ و اشاعه موسیقی ایران

۴

ارغوان – محمدرضا لطفی

۱

بهاره فیاضی – بداهه‌نوازی در اصفهان به شیوه‌ی نوازندگی محمدرضا لطفی

کانال تـلـگرام خصـوصـی