برچسب: عثمان محمدپرست

۰ Comment

ساز و آواز ماهور – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

  این اجرا ادامه‌ی اجرای خصوصی دل سرگشته می‌باشد که به لطف امید محمدپرست و پیج وزین عثمان محمدپرست در…

۰ Comment

دل سرگشته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و عثمان محمدپرست

با سپاس فراوان از امید محمدپرست و پیج وزین عثمان محمدپرست برای ارسال این اجرای خصوصی بخش دوم این اجرا را…

۰ Comment

مراسم چهلم مشکاتیان با سخنرانی شجریان و آواز همایون شجریان

۱ Comment

اجرای خصوصی شجریان و عثمان محمدپرست و دو اجرای تصویری دیگر