برچسب: پرویز یاحقی

۰ Comment

طبیب عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

 

۴ Comments

زلف دلکش – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

 

۳ Comments

حدیث عشق – به یاد استاد پرویز یاحقی

   

۶ Comments

شمع مزار – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی، ارجمندی و جولایی

۴ Comments

فراق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و پرویز یاحقی

۳ Comments

حدیث عشق – به یاد استاد جواد معروفی

   

۰ Comment

به یاد خالدی – اجرای خصوصی تجویدی، یاحقی، خرم، شریف و جهانشاه برومند

 

۱ Comment

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۲۵۱ – پرویز یاحقی، احمد عبادی و جهانگیر ملک

 

۲ Comments

رستخیزِ عشق – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز شور(گل‌های تازه ۸۴) – شهیدی، شهناز، یاحقی و افتتاح

   

۲ Comments

عاشق کهن – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

   

۲ Comments

گنج سعادت – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک