برچسب: پرویز یاحقی

۱ Comment

نقش وفا – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

پردیس – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

   

۲ Comments

آینه در آینه – اجرای خصوصی جلیل شهناز، پرویز یاحقی و جهانگیر ملک

 

۶ Comments

تکنوازان برنامه‌ی شماره‌ی ۴۷۲ – یاحقی، شریف، توکل و ملک

۰ Comment

مست و هشیار – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

جام جهان‌نما – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

عشاق – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۲ Comments

سوخته دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

صاحب دل – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

باد صبا – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

دریای بی‌پایان – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک

   

۰ Comment

غمزه – اجرای خصوصی پرویز یاحقی، جلیل شهناز و جهانگیر ملک