برچسب: ردیف

۲ Comments

یک گوشه چند آواز، دستگاه سه‌گاه – محمدرضا شجریان‌

یک گوشه چند آواز – اجرای محمدرضا شجریان‌ مجموعه دستگاه سه‌گاه مشتمل بر گوشه‌های: ۱. درآمد۲. زابل۳. مویه۴. مخالف۵. مغلوب…

۲ Comments

آموزش آواز در رادیو – حسن کسایی

  این برنامه رادیویی در سال ۱۳۵۴ از رادیو پخش می‌شد.به لطف سرکار خانم لیلی کسایی سه ردیف سه‌گاه، نوا…

۰ Comment

یک گوشه چند آواز، دستگاه شور – محمدرضا شجریان‌

  یک گوشه چند آواز – اجرای محمدرضا شجریان‌ مجموعه دستگاه شور مشتمل بر گوشه‌های:۱. درآمد۲. سلمک۳. قرچه۴. رضوی۵. حسینی…

۰ Comment

ردیف‌نوازی تار – محمد عذاری – ماهور

 

۲۳ Comments

روایت (ردیف ماهور) – محمدرضا لطفی

 

۶ Comments

مجموعه آثار منتشر شده در ردیف آوازی

 

۱ Comment

کارکردِ ردیف چه باید باشد؟

 

۳ Comments

آموزش آواز با سه‌تار(چهارگاه و همایون) – حسن کسایی

 

۴ Comments

آموزش آواز با سه‌تار(بیات اصفهان و چهارگاه) – حسن کسایی

 

۵ Comments

آموزش آواز با سه‌تار(شور، کردبیات و دشتی) – حسن کسایی

 

۱۱ Comments

آموزش سنتورنوازی توسط مجید کیانی – تصویری

 

۷۷ Comments

ردیف آوازی محمدرضا شجریان