ماه: تیر ۱۳۸۸

۰ Comment

شهرام ناظری – ایران کهن

 

۰ Comment

اجرای تصویری در تورنتو – محمدرضا شجریان و کیهان کلهر

     

۲ Comments

کلاس دوامی – شجریان / تصنیف قدیمی

 

۲ Comments

روز هجران – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و جلال ذوالفنون

   

۳ Comments

همنشین دل و نگار شهر – دو اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و شاپور نیاکان

اصفهان و افشاری   قسمت ۱ قسمت ۲ صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم تا به کی در...
۱ Comment

کنسرت تصویری علیرضا قربانی، فرهاد فخرالدینی و ارکستر ملی ایران

 

۰ Comment

تصویری کیهان کلهر – شهر خاموش

 

۳ Comments

دُرد نوش – اجرای خصوصی شجریان، ذوالفنون و موسوی

   

۰ Comment

بزرگداشت حافظ – شجریان و پیرنیاکان | صوتی و تصویری

   

۹ Comments

درد عشق – اجرای خصوصی شجریان و موسوی – ماهور

   

۶ Comments

غرور گل – اجرای خصوصی شجریان، موسوی و عبادی

 

۷ Comments

شب هجران – اجرای خصوصی شجریان، یاحقی و پایور