ماه: شهریور ۱۳۸۸

۵ Comments

مصاحبه‌ی محمدرضا شجریان با صدای آمریکا

 

۱۳ Comments

مراسم خاک سپاری ناصر فرهنگفر – شجریان و موسوی

  مراسم خاک سپاری استاد ناصر فرهنگفر (۲۱-۰۶-۱۹۹۷) اکثر اساتید موسیقی در این مراسم حضور دارند . دریافت  
۲ Comments

محمدرضا شجریان و مجید درخشانی – زبان آتش

 

۶ Comments

اسرار خانقه و شهید عشق دو اجرای خصوصی شجریان و دکتر جهانبلگو

امروز که باران می آمد یاد آن روز بارانی پاییزی افتادم و آن محفل خصوصی شجریان با سنتور دکتر جهانبلگو...