ماه: اسفند ۱۳۸۸

۲ Comments

اجرای خصوصی شجریان و تجویدی – مراسم فرهنگفر – تصویری

 

۲۱ Comments

خصوصی تصویری – محمدرضا شجریان، شهرام میرجلالی و سراج

  آواز استاد در ماهور و بیات اصفهان هست که احتمالا سال گذشته در منزل مرحوم استاد حسین عمومی (...