ماه: تیر ۱۳۸۹

۱۴ Comments

سالگرد ادیب خوانساری – اجرای خصوصی شجریان و کسایی

 این اجرا با استاد کسائی هست در سالگرد ادیب خوانساری در منزل ادیب به دعوت دختر ایشون ..مهمانی برگزار شد...