ماه: شهریور ۱۳۹۰

۵ Comments

مصاحبه ی حمید متبسم با شبکه PDF در مورد ارکستر سیمرغ

حضور حمید متبسم در شبکه ی PDF و صحبت درباره ی همایون شجریان و ارکستر سیمرغ قسمت ۱ / قسمت...
۷ Comments

کیهان کلهر، بهرامی‌فرد و کثیرالسفر کنسرت تصویری اصفهان و افشاری – Candlelight Concert

The Iranian artist propose Afshari, one of the 12 ways of the ancient Persian repertoire of modal music playing the...