ماه: آبان ۱۳۹۰

۰ Comment

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در لندن پخش شده از BBC

محمدرضا شجریان و گروه شهناز سه شنبه شب (۱۸ اکتبر، ۲۷ تیرماه) در یکی از بزرگترین و مجهزترین سالن های...
۰ Comment

کنسرت محمدرضا شجریان و گروه شهناز در گلد هاله، ماینز، آلمان

  تور اروپایی محمدرضا شجریان و گروه شهناز به سرپرستی مجید درخشانی از ۲۵ شهریور با اجرای قطعات جدید آغاز...