ماه: فروردین ۱۳۹۲

۰ Comment

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

معتمدی و گروه سیلک - فستیوال بابل مِد فرانسه تار : آزاد میرزاپور نی : پاشا هنجنی دف : بهنام...
۰ Comment

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC

منتخبی از کنسرت ژیوان گاسپاریان و حسین علیزاده پخش شده از BBC مهرماه ۱۳۹۱ جان من سرود گل سوگواران خموش...
۰ Comment

نشست ماهیانه خانه موسیقی – وحید تاج

  دانلود جز آستان تواَم در جهان پناهی نیست سَر مرا، بجز این دَر، حواله‌گاهی نیست عدو چو تیغ کشد،...
۱۰ Comments

بخش دیگر چشمه نوش – شجریان، لطفی و خلج

    محمدرضا شجریان: آواز محمدرضا لطفی:سه تار مجید خلج: تنبک پاریس، تیر ماه ۱۳۷۲ بخش دیگر کنسرت چشمه نوش...
۰ Comment

رضوی سروستانی و فرید خراسانی

 

۰ Comment

رضوی سروستانی و جلال ذوالفنون – ماهور

دانلود سپاس از جناب نیکزادی عزیز حیلت رها کن عاشقا دیوانه شو دیوانه شو و اندر دل آتش درآ پروانه...