ماه: اسفند ۱۳۹۳

۵ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۲)

 

۶ Comments

درس‌های کمانچه – کلاس علی‌اصغر بهاری (۱)

 

۰ Comment

دونوازی جلیل شهناز و جهانگیر بهشتی – تصویری

 

۶ Comments

هم‌نوازی حسین علیزاده و همایون شجریان در هلند – تصویری

کنسرت همنوازی حسین علیزاد ، همایون شجریان، تار و تنبک در رازا در شهر ایوتریخت هلند - ۱۱ بهمن ۱۳۸۰...
۵ Comments

کنسرت تصویری آتش در نیستان – ناظری و ذوالفنون

 

۱۰ Comments

چاووش ۴ – مشکاتیان، لطفی، ناظری، گروه شیدا و عارف

 

۵ Comments

صوفی – محمدرضا لطفی

 

۵ Comments

کیهان کلهر و حمیدرضا نوربخش – کنسرت صوتی ۲۸ تیر ۸۹

 

۶ Comments

آه ازین مطرب – محمدرضا لطفی

 

۱ Comment

کارکردِ ردیف چه باید باشد؟

مباحثه و مجادله میانِ منتقدان و موافقانِ سرسختِ ردیفِ دستگاهیِ موسیقیِ سنّتیِ ایران، بحثی است دیرپا، درازدامن و تا حدودی فرسایشی....
۰ Comment

به یاد اشکان سیگارچی – اردوان کامکار

 

۱۰ Comments

نغمه‌ی ظفر – ناظری، لطفی و گروه شیدا