دسته: عباس شاپوری

۲ Comments

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری

ضبط‌های خصوصی ۷۸ دور – جلیل شهناز، امامی اصفهانی و عباس شاپوری سپاس فراوان از جناب اردکانیان بابت تبدیل این…