دسته: احمد مراتب

۰ Comment

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب در مایه‌ی سه‌گاه

سوخته جان – اجرای خصوصی احمد مراتب اجرای خصوصی در مایه‌ی سه‌گاه با حضور ادیب خوانساری ۱۹ اسفند ۱۳۶۰ ۱۲۸kbps…

۰ Comment

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز

جام و باده – اجرای خصوصی احمد مراتب، حسن کسایی و جلیل شهناز شور و ابوعطا دریافت با لینک مستقیم…