دسته: حسین ابراهیمی دلار

 

حسین ابراهیمی دلار نوازنده سنتور

۰ Comment on سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار

سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار

سنتورنوازی حسین ابراهیمی دلار – خیانت اثر اردوان کامکار موسیقی فیلم سنتوری به آهنگسازی استاد اردوان کامکار که نقش مهمی…