دسته: آزاد میرزاپور

۱۱ Comments

اشعار کلاسیک ایران – محمد معتمدی، جهان‌آبادی، هنجنی، میرزاپور، رحیمی و رضایی‌نیا

اشعار کلاسیک ایران – محمد معتمدی، سینا جهان‌آبادی، پاشا هنجنی، آزاد میرزاپور، علی رحیمی و حسین رضایی‌نیا شرکت Ocora برنامه‌ش…

۰ Comment

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه

معتمدی و گروه سیلک – فستیوال بابل مِد فرانسه تار : آزاد میرزاپور نی : پاشا هنجنی دف : بهنام…