دسته: بهرام بیضایی

۱ Comment

مراسم دوازدهمین جایزه‌ی بیتا برای هنر ایرانی – کیهان کلهر

ابتدا صحبت‌های عباس میلانی را میشنویمسپس بهرام بیضایی متنی به نام «هنر کلهر بودن» را میخوانددر انتها کیهان کلهر بعد…

۱ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب سوم

سخنرانی بهرام بیضایی و شمس آل‌احمد شعرخوانی محمد زهری، طاهره صفارزاده، سیروس مشفقی، فاروق امیری، محمد کسیلا شب سوم:  ...
۰ Comment

باستان‌شناسی یک نغمه – درس‌گفتار محمدرضا درویشی