دسته: داریوش دعاگو

۲ Comments

مجید درخشانی، محمد معتمدی و گروه بامداد در آرامگاه سعدی

   

۰ Comment

کنسرت تصویری محمد معتمدی ، مجید درخشانی و گروه بامداد

مجید درخشانی: تار محمد معتمدی : آواز سهند شکرزاده: شورانگیز/آهنگساز صمد عبدی: قانون علی زاهدی فر: سنتور داریوش دعاگو: سنتور...