دسته: داود آزاد

۰ Comment

لطف ساز – آیین نکوداشت هفتاد‌‌و‌چهارمین زادروز محمدرضا لطفی

با حضور هنرمندان : درویش‌رضا منظّمی علی‌اکبر شکارچی حمید متبسّم هادی منتظری داوود آزاد مسعود شعاری فاضل جمشیدی فرهاد آئیش  اجرا : مهرزاد هویداتدوین : محمدامین عطارنژادگرافیک…

۰ Comment

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

   

۴ Comments

نوربخش – داود آزاد و دراویش خانقاه نعمت‌اللهی