دسته: دکتر فخر

۰ Comment

ای پیک پی خجسته – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و دکتر فخر

*این کار رو قبلا امیر عزیز برامون فرستاده بودن ولی کامل نبود! جناب علی زحمت کشیدن و ادامش رو فرستادن!...
۰ Comment

شور عاشقی – اجرای خصوصی شجریان، مشکاتیان، موسوی، دکتر فروهری و دکتر فخر