دسته: فائق نوری

۱ Comment

آلبوم یادواره استاد محمدرضا لطفی

به مناسبت خجسته زادروز استاد کامل محمدرضا لطفی  آلبوم یادواره استاد محمدرضا لطفی  دونوازی ردیف میرزاعبداللّه ( شور و متعلقات) گروه…

۱ Comment

سه عاشقانه‌ی صبحدم

تار: محسن بیگی آواز : بابک کاردگر تمبک : فائق نوری دانلود