دسته: فرهاد ذالی

۲ Comments

مظفر شفیعی کنسرت باکو – تصویری

اجرای فستیوال موغام آذربایجان، باکو، ۴ فروردین ۱۳۸۸ سنتور: آرش محافظ نی: فرهاد ذالی تمبک: فرید خردمند سپاس از حمیدرضا...