دسته: حافظ ناظری

۰ Comment

کنسرت تصویری «ناگفته» – شهرام ناظری و حافظ ناظری

این کنسرت حرف تازه‌ای نداشت واسه من قسمت ۱ قسمت ۲ قسمت ۳ قسمت ۴ منبع