دسته: حمید طاهرزاده

۴ Comments

رفیق عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حمیدرضا طاهرزاده و همایون شجریان

رفیق عشق – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، حمیدرضا طاهرزاده و همایون شجریان اجرای خصوصی در شوردر حضور پرویز مشکاتیان و…

۵ Comments

دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان در ماهور

دلبرانه – اجرای خصوصی شجریان، طاهرزاده، عندلیبی و اعیان در ماهور ۶ آبان ۱۳۶۷ نسخه‌ای که از این اجرا داشتیم نویز…

۱۰ Comments

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده در شور و بیات زند

آفتاب خوبان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و حمید طاهرزاده در شور و بیات زند اجرای خصوصی به تاریخ ۱۵…