دسته: کامکارها

۳ Comments

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از بی‌بی‌سی فارسی

کنسرت کامکارها در لندن (کردی) – پخش شده از بی‌بی‌سی فارسی کنسرت گروه کامکار در سالن باربیکن لندن. بخش فارسی…

۱۴ Comments

کنسرت کامکارها در لندن (فارسی) – پخش شده از بی‌بی‌سی فارسی

کنسرت کامکارها در لندن (فارسی) – پخش شده از بی‌بی‌سی فارسی کنسرت گروه کامکارها در سالن باربیکن لندن. بخش کردی…

۵ Comments

داستانی نه تازه – به یاد محمدرضا لطفی – با صدای بیژن کامکار و صبا کامکار

داستانی نه تازه – به یاد محمدرضا لطفی – با صدای بیژن کامکار و صبا کامکار شامگاهان که رویت دریا…

۴ Comments

کنسرت ورزشگاه انقلاب تهران – شهرام ناظری و گروه کامکارها – تابستان ۱۳۷۶

کنسرت ورزشگاه انقلاب تهران – شهرام ناظری و گروه کامکارها – تابستان ۱۳۷۶ نوازندگان: گروه کامکارها بیژن کامکار: رباب و…

۵ Comments

بیابان بیکران – کنسرت تصویری کامکارها

بیابان بیکران – کنسرت تصویری کامکارها بیابان بیکران قسمت ۱ | قسمت ۲  آموزش دانلود خانه ام ابری ست یکسره…