دسته: کيوان هردانی

۰ Comment

اپرای عمر خیام – محمد معتمدی

مراسم افتتاح فستیوال موسیقی فِز در مراکش، با یاد عمر خیام اپرای عجیب غریبیه محمد معتمدی بهنام سامانی: دف و...