دسته: کیان سلطانی

۰ Comment

کنسرت راهی به سوی ایران – کیهان کلهر، کیان سلطانی و رامبرانت تریو

متاسفانه نسخه تصویری این اجرا را نتوانستیم ضبط کنیم  کمانچه: کیهان کلهر ویولن سل: کیان سلطانی آنسامبل زهی آمستردام سینفونیتا پیانو: رامبرانت فرایش کنترباس:…