دسته: کورس سرهنگ‌زاده

۴ Comments

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳)

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۳) دانلود – کمکی‌ها  آموزش دانلود این آلبوم سی‌دی سوم از…

۷ Comments

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵)

کورس سرهنگ‌زاده اجرای خصوصی – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۵) این آلبوم سی‌دی پنجم از یک مجموعه‌ی ۱۳ سی‌دی‌ای است که…

۲ Comments

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۴)

کورس سرهنگ‌زاده و ارکستر رادیو – آثار استاد حبیب‌الله بدیعی(۴) دانلود – کمکی‌ها  آموزش دانلود این آلبوم سی‌دی چهارم از…

۰ Comment

شام و سحر – اجرای خصوصی کورس سرهنگ زاده و محمود محمودی خوانساری

شام و سحر – اجرای خصوصی کورس سرهنگ زاده و محمود محمودی خوانساری اجرای خصوصی به تاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۵۰…