دسته: محمود محمودی‌خوانساری

۱ Comment

زلف بتان – اجرای خصوصی محمود محمودی‌خوانساری و رسول بزرگ‌زاد

اجرای خصوصی در سه‌گاه، اواخر دی ماه ۱۳۴۳ در منزل سید جواد ذبیحی ۱۲۸kbps – ۱۹MB  :  مستقیم | آپلودبوی پخش آنلاین دریافت از…

۱ Comment

حدیث عشق – به یاد استاد فرهنگ شریف

 

۰ Comment

ساز و آواز – آواز همایون(برگ سبز ۱۳۴) – خوانساری، محجوبی و افتتاح

 

۶ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۱۷۲) – محمودی خوانساری و جلیل شهناز

 

۲ Comments

عالم شیرین – اجرای خصوصی محمودی خوانساری، بدیعی، شریف و ملک

     

۵ Comments

ساز و آواز – آواز بیات زند(برگ سبز ۷۹) – خوانساری و محجوبی

     

۰ Comment

شام و سحر – اجرای خصوصی سرهنگ زاده و محمودی خوانساری

  اجرای خصوصی به تاریخ ۲۸ بهمن سال ۱۳۵۰ دست سیاوش عزیز درد نکنه بابت فرستادنش فوق العادس   دانلود آن...