دسته: محمود تبریزی‌زاده

۴ Comments

افق مهر – بسطامی، مشکاتیان و گروه عارف – کنسرت تصویری کرمان

 

۳ Comments

بخش دوم کنسرت تصویری تاجیکستان – محمدرضا شجریان، رضا قاسمی، محمود تبریزی‌زاده و مجید خلج

تشکر از امیر عزیز که این کار کمتر دیده شده از استاد رو برامون فرستادن بخش اول کنسرت را از...
۲ Comments

بخش اول کنسرت تصویری تاجیکستان – محمدرضا شجریان، رضا قاسمی، محمود تبریزی‌زاده و مجید خلج

بخش اول کنسرت تصویری تاجیکستان به مناسبت بزرگداشت باربد خواننده : محمدرضا شجریانسه تار : رضا قاسمیتمبک : مجید خلجکمانچه...