دسته: منوچهر شیبانی

۰ Comment

شب‌های شعر انستیتو گوته – شب نهم

تا پیش ازین از سه شب آخر شب‌های گوته فقط دو سخنرانی در دسترس بود. به لطف کانال تلگرامی آژیر…