دسته: محمدرضا لطفی – خصوصی

۹ Comments

دُرّاب – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

 

۶ Comments

دیر مغان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

دیر مغان - اجرای خصوصی استادان شجریان و لطفی *اینکار رو قبلن با کیفیت پایینتر گذاشته بودم ولی این بهترین...
۴ Comments

یاد باد – اجرای خصوصی لطفی، فرهنگفر و شیرین‌آبادی

 

۰ Comment

اجرای خصوصی محمدرضا لطفی در بیات اصفهان

آری! گذشت و رفت که مرگ است و نوبتی‌ست هرکس به گوشه‌ای ز غمش نوحه می‌کند آن تار را بگو!...
۰ Comment

نقشِ تو – اجرای خصوصی حسن کسایی و محمدرضا لطفی

  سپاس از بهنود عزیز بابت همه چیز دانلود نقش خود توست هرچه در من بینی با شمع درا که...
۳ Comments

داغ دل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و ناصر فرهنگ‌فر

 

۲ Comments

زخم نهان – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی

   

۴ Comments

صبوحی زدگان – اجرای خصوصی شجریان، لطفی و موسوی