دسته: محمدرضا لطفی

۲ Comments

یوسف من – شهرام ناظری، محمدرضا لطفی و گروه چاووش

 

۷ Comments

کتاب شناخت موسیقی دستگاهی ایران به روایت محمدرضا لطفی – حمیدرضا بندلی

 

۱ Comment

کنسرت رادیو فرانسه – محمدرضا لطفی و محمد قوی‌حلم

   

۰ Comment

گفتگوی سازها – اجرایی از هنرمندان مختلف

   

۴ Comments

جام عدل – اجرای خصوصی محمدرضا شجریان و محمدرضا لطفی – پالایش یافته

 

۰ Comment

طرحی نو – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب دوم)

 

۰ Comment

قایقْ شکسته – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی و احمد مستنبط در گرمسار(شب اول)

 

۷ Comments

از میان ریگ‌ها و الماس‌ها – احسان طبری و محمدرضا لطفی

شرکت «پرشیا ریکوردز» (شرکت بی آدرسی در خارج از کشور) آلبوم از میان ریگ‌ها و الماس‌ها را به تازگی منتشر...
۵ Comments

به یاد میرزا – اجرای خصوصی محمدرضا لطفی

     

۰ Comment

گفتگوی مجله‌ی فردای ایران با محمدرضا لطفی – آذر ۱۳۶۰

   

۲ Comments

سخن عشق – محمدرضا شجریان، محمدرضا لطفی و گروه شیدا

   

۴ Comments

زرد ملیجه – اجرای هنرمندان مختلف